VLASTIVĚDA

Václavice

Typicky václavické ] Wezillwalde, Wetzwalde a Václavice ] Václavické historie ] Život v polích ] Obec Václavice ] Kostel ] [ Hřbitov a fara ] Škola ] Domy a ostatní drobné památky ] Václavická romantika ] Závěr ]

 

 

Hřbitov a fara

 

Po václavickém kostele zůstal jen opuštěný hřbitov obklíčený prastarou a tlustou zdí. Hrobky bohatých i chudých svorně zarůstají, mnohé se již dávno rozpadly nebo propadly do země za svými dávnými majiteli. Napravo od hřbitovní brány však zůstal, jakoby nedopatřením nebo přičiněním nějaké tajemné síly, nádherný náhrobek rodiny Hauptigů, vytesaný do tvaru ionského piliastru s empírovou vázou.

 

Na konci zahrady mrtvých, zarostlé a zničené k uzoufání, se nachází polorozpadlá márnice bez már a pomník obětem 1. světové války, a pak už jen výhled do polí. Nic víc.

 

Nedaleko hřbitovní zdi je krásná a na zdejší poměry nebývale výstavná fara. Klasicistní stavbu nápadně podobnou typickému libereckému měšťanskému domu s portálem, mansardovou střechou, štítem a kamennou vázou na něm, navrhl panský stavitel Johan Josef Kunze, tvůrce mnoha libereckých budov. Fara byla dokončena v roce 1790 a i přes některé malé rekonstrukce a úpravy se do dnešních časů dochovala v téměř nezměněné podobě. Aby pan duchovní nemusel obcházet část kamenné zdi při cestě do kostela, byla u fary zřízena malá branka. Zmizel kostel i pan farář, ale branka v tlusté zdi dodnes připomíná dávnou lidskou touhu zkracovat si cesty.

 

 Předchozí stránka ] Další stránka ]

 

Nahoru

 

www.hradeknadnisou.cz