VLASTIVĚDA

Václavice

Typicky václavické ] Wezillwalde, Wetzwalde a Václavice ] Václavické historie ] Život v polích ] Obec Václavice ] Kostel ] Hřbitov a fara ] [ Škola ] Domy a ostatní drobné památky ] Václavická romantika ] Závěr ]

 

 

Škola

 

Škola je ve Václavicích doložena již v 17. stol. Jako nejstarší budovu, ve které se vyučovalo, uvádějí prameny dům č. 83 (dnes zbořen). Roku 1864 zakoupila obec pro účely vzdělávání dítek důmč. 216, který tomuto účelu sloužil až do roku 1899.

 

V roce 1898, při příležitosti 50. jubilea vlády císaře Františka Josefa I., nechali václavičtí velkým nákladem 81 tisíc tehdejších korun postavit budovu novou, kterou hrdě nazvali Jubilejní lidová škola císaře Františka Josefa I. a dne10. září byla novotou zářící budova vysvěcena a mohlo se v ní začít učit.

 

Jak to vypadalo v interiéru této budovy po válce, nám připomenou vzpomínky zdejšího učitele Klímy: "...stavěna s německou promyšleností a důkladností. V prvém patře čtyři učebny, místnost pro dívčí ruční práce a kabinet. Dole jedna učebna, tělocvična, byt pro řídícího učitele o třech místnostech, záchody a venku kůlna na dříví a uhlí. Na dvoře pumpa. Vodovod nebyl. Ke škole patřil menší pozemek. Pod okny malé hřiště. Cesta ke škole s odpadovým žlábkem pečlivě udržovaná, vroubená akáty sestříhanými do koule. Před vchodem sestříhaný živý morušový plot (É), lavic byly tři řady. V každé učebně byla zelená kachlová kamna v železném rámu. Kamna byla ozdobná, asi dvoumetrová a stála vždy u stěny proti komínu, takže plechové roury vedly u stropu přes celou třídu. Dodávala třídě útulný ráz a byla velmi výhodná, protože využívala veškeré teplo. V každé učebně stálo stovkové počítadlo a železný stojan s umyvadlem."

 

Tolik vyprávění pana učitele. Nelehko se mu začínalo na václavické škole. Po válce bylo dětí hodně, učitelů a pomůcek málo, stačilo však zatopit v kachlových kamnech a bylo útulno. To však dnes již těžko někdo pochopí. Škola už dávno přestala sloužit svému účelu. Budova chátrala, zatékalo do ní, od totální devastace ji zachránila teprve částečná rekonstrukce a přeměna na niťárnu.

 

 

 Předchozí stránka ] Další stránka ]

 

Nahoru

 

www.hradeknadnisou.cz