VLASTIVĚDA

Václavice

Typicky václavické ] Wezillwalde, Wetzwalde a Václavice ] Václavické historie ] Život v polích ] Obec Václavice ] Kostel ] Hřbitov a fara ] Škola ] [ Domy a ostatní drobné památky ] Václavická romantika ] Závěr ]

 

 

Domy a ostatní drobné památky

 

Ve Václavicích je několik cenných lidových staveb s tzv. hrázděním. Jde o svéráznou architekturu vyskytující se především na Frýdlantsku a v sousedním Polsku a Německu. Na roubené, později zděné přízemí se vztyčovala při stavbě těchto domů trámová konstrukce, která se vymazávala hlínou smíšenou s plevami a slámou. Trámy se poté natřely na černo, omazaná místa na bílovápnem. Pováleční pamětníci vzpomínají, že takovýchto domů, větších i menších, stávalo v obci na čtyřicet, dnes jich zůstalo jenom několik. Některé budovy spadly samy, jiné rozebrali lidé na topení. Ohřáli se o dům, který někdo vylepšoval po staletí!

Nejvzácnější václavický hrázděný dům však doposud stojí pod odbočkou ke hřbitovu. Patrová stavba s unikátním hrázděným štítem, který není jinde v celém libereckém okrese, nese na kamenném portále v přízemí letopočet 1794. V domě dlouhá léta bydlela rodina Pietschů, kteří do výklenku ve zdi umístili i sošku Panenky Marie, jež měla dům chránit od všeho zlého. Pietschové kamsi zmizeli a stejně tak i soška. Dům vadne a vadne. Asi se časem rozsype docela.

 

U mnoha václavických domů a chalup bývaly kdysi vztyčeny křížky, sochy, boží muka. Lidé takovéto památky zřizovali jako dík za uzdravení, významnou událost v rodině, nebo prostě jen proto, že chtěli, aby tu po nich cosi na světě zůstalo. Zdaleka nejhonosnější takovouto památkou je socha svatého Jana Nepomuckého vytvořená jakýmsi lidovým umělcem na objednávku sedláka Josefa Scholze z domu č. 235. Dodnes tam stojí u krásného selského domu zadumaný světec s letopočtem 1855 na podstavci. Kde však skončil sedlák Scholze, ví snad jen onen kamenný Jan.

 

Krásná socha neposkvrněné Panny Marie stojí u statku č. 27, poblíž zeleně značené turistické cesty. Lidská hloupost dílu z roku 1802, zakoupenému sedlákem Straussem za krvavě vydřené peníze, urazila hlavu a odhodila ji neznámo kam.

 

O kříži z roku l865 u zbořeného statku č. 26 jsem již mluvil v souvislosti s Thielovou rodinou. Ve Václavicích se však nacházejí i další boží muka, mnoho křížů a podstavců s citáty z bible je i v okolních polích. Vesměs zničené, rozkopané. Naházené v pelyňku a trávě. Okolo padlých svatých poletuje větřík a směje se nám, jak jsme tupí a jak na to zajdeme.

 

 Předchozí stránka ] Další stránka ]

 

Nahoru

 

www.hradeknadnisou.cz