VLASTIVĚDA

Václavice

Typicky václavické ] Wezillwalde, Wetzwalde a Václavice ] Václavické historie ] Život v polích ] Obec Václavice ] Kostel ] Hřbitov a fara ] Škola ] Domy a ostatní drobné památky ] Václavická romantika ] [ Závěr ]

 

 

Závěr

 

Toto vyprávění by nemohlo vzniknout bez většího či menšího přispění těchto lidí:
PhDr. František Vydra, Ing. Milan Faltus, Ivan Taller, Gerhard Breuer (SRN),
Jiří a Petr Sokolíčkovi a paní Jana Dundová (dcera pana učitele Klímy).

 

Věnováno Petrovi Sokolíčkovi, člověku, který létá po schodech.


 

Prameny a literatura:

Klíma, Josef: Václavický kantor vzpomíná, úryvky z rukopisu a časopisu HRÁDECKO.
Kühn, Karl Franz Dr.: Topographie der historischen und kunstgeschitlichen Denkmale im Bezirke Reichenberg. Brunn 1934.
Ressel, Anton: Heimatskunde des Reichenberger Bezirks. Reichenberg 1903 - 1905.
Scheybal J. V. PhDr., Scheybalová J. PhDr.: Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách. Ústí nad Labem 1985.
Vydra, František PhDr.: Chrastava: Kapitoly z historie města a jeho okolí. Chrastava 1995.

 

text © Marek Řeháček 1998
ilustrace © Petr Polda 1998
Liberec - září 1998

 

 Předchozí stránka ]

 

Nahoru

 

www.hradeknadnisou.cz