Program jednání
Zastupitelstvo města

Číslo: 2018/Ust/ZM
Termín Konání: 5.11.2018
Místo konání: Hrádek nad Nisou


Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu
3. Schválení programu
4. Určení věřovatelů zápisu a zapisovatele
5. Volba způsobu hlasování
6. Určení počtu uvolněných členů Zastupitelstva města a jejich funkce
7. Volba starosty, místostarosty a členů Rady města Hrádek nad Nisou
8. Zřízení výborů Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou
9. Stanovení oddávajících
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí nově zvolených neuvolněných členů ...
11. Diskuse a závěr zasedání zastupitelstva města